Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db hazai forrás: Ft
nemzetközi forrás: EUR
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP)

Kategória: Kiválósági Támogatások
Program neve: Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP)
Projekt címe:

Új Nemzeti Kiválósági Program 2016/2017. tanévi pályázati forduló

Projekt azonosító: 43092-5/2016/FEKUT
Kedvezményezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Támogatási összeg: 195 790 000 Ft
Projekt kezdete: 2016.05.01
Projekt vége: 2017.06.30

A projekt bemutatása:

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására 2016-ban alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP-t a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 9-12. §-a szabályozza.

 Az ÚNKP célja és jelentősége:

  • Az ÚNKP a kutatói életpálya egyes szakaszaiban a kutatás és innováció területén nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének kibontakozását.
  • Az ÚNKP megfelelő motivációt és presztízst jelentheta kutatási tevékenységet végző hallgatóknak, valamint komoly segítséget nyújthat ahhoz, hogy az ösztöndíjban részesülők szakmai munkájukra koncentrálhassanak.
  • A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás magyarországi hasznosulását.
  • Az ÚNKP közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére.
  • Az ÚNKP elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanaka tudományos, művészi közösség számára.

Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához.

 

Célcsoport:

Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 40 év alatti oktató, kutatók támogatásával. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

 

Az Ösztöndíj:

 Az adott tanévben kiírásra kerülő Ösztöndíjpályázatok alapján, az azokban meghatározott ÚNKP támogatási keret és létszámkeret mértékéig ösztöndíjak kerülnek odaítélésre.

 Az ösztöndíjak 10 hónap időtartamra kerülnek odaítélésre.

 

Ösztöndíj összegek a 2016/2017. tanévben (Ft/fő/hó):

 1) Alapképzésben részt vevő hallgató: 75.000 Ft/fő/hó

 

2) Mesterképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés: 100.000 Ft/fő/hó

 

3.1) Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000 Ft/fő/hó

3.2) Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató: 150.000 Ft/fő/hó

3.3) Doktorjelölt: 250.000 Ft/fő/hó

 

4.1) Posztdoktor I.*: 300.000 Ft/fő/hó

4.2) Posztdoktor II.**: 350.000 Ft/fő/hó

 

*Posztdoktor I.: 2 éven belül PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban-, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

**Posztdoktor II.: 2 éven túl PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban-, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

 

Beszámolási kötelezettség:

 Az ösztöndíjasok az ösztöndíj felhasználásáról szakmai záró beszámolót nyújtanak be a Fogadó felsőoktatási intézmény felé, melynek tartalmi és formai követelményeit a benyújtást megelőzően 60 nappal a Fogadó felsőoktatási intézmény a helyben szokásos módon közzéteszi. A záró beszámolóhoz a Támogató sablont biztosít, az abban foglaltaknak meghatározott módon történő benyújtását a Fogadó felsőoktatási intézménynek biztosítania kell. A benyújtás határideje: az ösztöndíjas időszak utolsó napja. (június 30.).

 Az ösztöndíjasok – kutatási tervének megvalósulásáról benyújtott – szakmai záró beszámolójának szakmai megfelelőségét, minősítését a Fogadó felsőoktatási intézmény szakértő / szakértők bevonásával ellenőrzi.

 

Tovabbi információ: https://www.bme.hu/unkp_2016