Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db nemzetközi forrás: EUR
hazai forrás: Ft
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Tématerületi Kiválósági Program (TKP)

Kategória: Felsőoktatási Kiválósági Programok
Program neve: Tématerületi Kiválósági Program (TKP)
Projekt címe:

Hatékonyságnövelt- és intelligens gyártástechnológiák

Projekt azonosító: NKFIH-849-8/2019
Kedvezményezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Támogatási összeg: 600 000 000 Ft
Projekt kezdete: 2019.05.01
Projekt vége: 2020.06.30

A projekt bemutatása:

A Tématerületi Kiválósági Program (továbbiakban: TKP) legfontosabb célja a felsőoktatási intézmények, állam által alapított kutatóintézetek és akadémiai kutatóintézetek (továbbiakban: intézmények) hatékony és eredményes szakmai munkájának biztosításához szükséges támogatási rendszer kialakítása. Cél a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokációjának a biztosítása, az intézmények számára kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer keretfeltételeinek a kialakítása.

 A TKP célja

  • jövőkép, hosszú távú célok megfogalmazása az intézmények és kutatócsoportjaik számára
  • az elvárt szakmai és a szélesebb társadalmi-gazdasági eredmények megfogalmazása
  • a szakmai és tudományos kiválóság megalapozása és az ehhez szükséges pénzügyi erőforrások biztosítása
  • az elvárt eredmények és a felhasznált források hatékonyságának optimalizálása érdekében egy (éves ciklusokra épülő) értékelési rendszer összeállítása.

A TKP-tól elvárt hosszú távú eredmények:

  • a kutatási tevékenységek nyitottságának a növelése
  • a KFI szereplők közötti együttműködések elősegítése
  • a kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítását célzó kezdeményezések, intézkedések számának növelése
  • a kutatási kapacitások optimális kihasználása (párhuzamos kapacitások, hiányterületek és kihasználatlan kapacitások elkerülése érdekében)
  • nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítése,
  • kiszámítható, versenyképes, vonzó kutatói életpálya feltételeinek megteremtése az intézményekben.

 

A BME TKP célja

 Magyarország versenyképességének fokozása érdekében alapvető a termelékenység fejlesztése. Ebben meghatározó szerepet játszik a magas hozzáadott értéket teremtő intelligens gyártástechnológia kutatása és fejlesztése. Az automatizálási, a robottechnikai és az infokommunikációs technológiák (IoT, cloud, 5G) alkalmazásával lehetővé válik a munkaerőhiány hatékony kompenzálása. Jelen projekt az Ipar és digitalizáció tématerületen belül  olyan KFI tevékenységek végzésére irányul, amelyek a hazai ipar teljes keresztmetszetét segítik a magas hozzáadott értéket előállító, intelligens gyártás bevezetésében és alkalmazásában.

 

A BME TKP eredményei