Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db hazai forrás: Ft
nemzetközi forrás: EUR
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP)

Kategória: Felsőoktatási Kiválósági Programok
Program neve: Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP)
Projekt címe:

Új Nemzeti Kiválósági Program 2019/2020. tanévi pályázati forduló

Projekt azonosító: NKFIH-1905-3/2019; NKFIH-2677-2/2019
Kedvezményezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Támogatási összeg: 333 725 000 Ft
Projekt kezdete: 2019.03.01
Projekt vége: 2020.10.31

A projekt bemutatása:

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására 2016-ban alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP-t a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 9-12. §-a szabályozza.

Az ÚNKP célja és jelentősége:

  • Az ÚNKP a kutatói életpálya egyes szakaszaiban a kutatás és innováció területén nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének kibontakozását.
  • Az ÚNKP megfelelő motivációt és presztízst jelentheta kutatási tevékenységet végző hallgatóknak, valamint komoly segítséget nyújthat ahhoz, hogy az ösztöndíjban részesülők szakmai munkájukra koncentrálhassanak.
  • A kiválóság támogatása serkenti a versenyt, a kutatói, alkotói korfa kiegyensúlyozottabbá válását, a felhalmozott tudás magyarországi hasznosulását.
  • Az ÚNKP közvetve erősíti a felsőoktatási alapkutatásokat, a kiemelkedő kutatói, alkotói munka támogatásával példaértékű mintát biztosít a kiválóság elismerésére.
  • Az ÚNKP elősegíti, hogy a magyar intézményekben felhalmozódott szakmai ismeretek, kutatási, alkotói eredmények hozzáférhetővé és felhasználhatóvá váljanaka tudományos, művészi közösség számára.

Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához.

 

Célcsoport:

Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 45 év alatti oktató, kutatók támogatásával. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

 

Az Ösztöndíj:

 Az adott tanévben kiírásra kerülő Ösztöndíjpályázatok alapján, az intézményi ÚNKP támogatási keret, valamint a „Tehetséggel fel!” keret és Bolyai+ elkülönített keret mértékéig ösztöndíjak kerülnek odaítélésre.

Az ösztöndíjak 5 hónap vagy 10 hónap időtartamra (teljes hónapra, töredékhónap nem lehetséges) kerülnek odaítélésre.

 

Ösztöndíj összegek a 2019/2020. tanévben (Ft/fő/hó):

 

1.1) Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj alapképzésben részt vevő első éves ösztöndíjasa: 50.000 Ft/fő/hó

1.2) Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj alapképzésben részt vevő felsőbb éves ösztöndíjasa: 75.000 Ft/fő/hó

 

2.1) Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj osztatlan mesterképzésben részt vevő első éves ösztöndíjasa: 50.000 Ft/fő/hó

2.2) Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj osztatlan mesterképzésben részt vevő felsőbb éves ösztöndíjasa, illetve osztott mesterképzésben részt vevő ösztöndíjasa: 100.000 Ft/fő/hó

 

3.1) Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj doktori képzésben részt vevő ösztöndíjasa: 100.000 Ft/fő/hó

3.2) Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj doktorjelölti jogviszonyban álló ösztöndíjasa: 300.000 Ft/fő/hó

 

4) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasa: 200.000 Ft/fő/hó

 

5) „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasa: 50.000 Ft/fő/hó

 

Beszámolási kötelezettség:

Az Ösztöndíjasok az ösztöndíj felhasználásáról szakmai záró beszámolót nyújtanak be a Fogadó felsőoktatási intézmény felé.

Az Ösztöndíjasok – kutatási tervének megvalósulásáról benyújtott – szakmai záró beszámolója szakmai megfelelőségének értékelését és minősítését az Ösztöndíjas kutatási tervének figyelembe vételével a Fogadó felsőoktatási intézmény – a belső szabályzatában meghatározottak szerint - szakértő(k) bevonásával végzi.

Az Ösztöndíjasok szakmai záró beszámolójának minősítése:

  • nem megfelelő,
  • megfelelő,
  • kiváló.
Tovabbi információ: https://www.bme.hu/unkp_2019
http://www.unkp.gov.hu/