Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db hazai forrás: Ft
nemzetközi forrás: EUR
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP)

Kategória: Felsőoktatási Kiválósági Programok
Program neve: Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FIKP)
Projekt címe:

I. Nanotechnológia és anyagtudomány tématerület
II. Biotechnológia az egészség és az ipar szolgálatában tématerület
III. Mesterséges intelligencia kutatása és alkalmazásai a gazdaság és a társadalom szolgálatában tématerület
IV. Víztudományok és katasztrófa-megelőzés tématerület

Projekt azonosító: NKFIH-1149-6/2019
Kedvezményezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Támogatási összeg: 1 400 000 000 Ft
Projekt kezdete: 2019.05.01
Projekt vége: 2020.06.30

A projekt bemutatása:

Az egyéni kutatói teljesítményeket támogató Új Nemzeti Kiválósági Program kiegészítéseként 2018-tól új támogatási program indult Felsőoktatási Intézményi Kiválóság Program (a továbbiakban: FIKP) néven a felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési, valamint innovációs (KFI) tevékenységeinek hosszú távú fenntarthatósága és fejlesztése érdekében.

Az FIKP célzott, az intézmények által az Intézményfejlesztési Terveikben is prioritásként megjelölt tématerületekre fókuszált tudományos és üzleti KFI tevékenységek támogatását tűzte ki célul. A tématerületi koncentráció célja a felsőoktatási intézmények KFI specializációs irányainak megerősítése, ezáltal a hazai tudományos műhelyek versenyképességének erősítése. Hosszú távú cél, hogy a felsőoktatási tudományos és üzleti KFI tevékenységek integráns részét képezzék a hazai KFI-szektornak.

 Az FIKP-t a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról szóló 1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat szabályozza (a továbbiakban: Korm.határozat).

 A Korm. határozatban foglaltak szerint a Kormány a nemzetgazdasági jelentőségű felsőoktatási kutatást végző oktatók és kutatók differenciált bérrendezése, valamint a GDP-arányos kutatás-fejlesztési ráfordítási cél teljesülése érdekében elfogadta a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programot, melynek céljai:

 • a felsőoktatási intézményi kutatási feltételrendszer javítása Magyarország kutatási és innovációs kapacitásainak növelése érdekében;
 • a kutatás-fejlesztési és innovációs fókusz erősítése a felsőoktatási intézmények működésében;
 • a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása;
 • a tudományos produktivitás növelése;
 • a tudományos eredmények piacra vitele, az innovációs tevékenység fokozása.

 

Az FIKP olyan kiválóságot támogat, amely túllép a tudományos eredményesség – tudománymetriai eszközökkel mért – hagyományos keretein, és a kutatás üzleti hasznosulását is a kiválóság egyfajta fokmérőjének tekinti. Ennek értelmében a tudományos és üzleti KFI eredmények hasonló mértékben kerülnek elismerése az FIKP megvalósítása során.

 

Az FIKP célja

A felsőoktatási intézmények – intézményfejlesztési tervükre építve – meghatároznak és priorizálnak alap- illetve alkalmazott kutatási, kísérleti fejlesztési valamint innovációs, vagyis ún. intézményi kiválósági tématerületeket, amelyek támogatására a forrást felhasználják. A tématerületi fókuszálás célja a magyar felsőoktatási KFI hosszú távú nemzetközi versenyképességének biztosítása, ezáltal pedig a kutatók pályán tartása, a kutatói utánpótlás és a felsőoktatási kutatói életpálya perspektíváinak biztosítása. A támogatásnak hozzá kell járulnia az intézményi kiválósági tématerületen megvalósuló tudományos és üzleti KFI értékteremtéshez, a kutatói utánpótlás biztosításához, valamint a kutatói életpályamodell kialakításához.

Annak érdekében, hogy az akadémiai kutatások eredményei a felsőoktatásban is hasznosuljanak, az FIKP keretében a támogatott intézményeknek a támogatási összegből kötelezően tovább kell finanszírozni azokat a kifutó Lendület kutatócsoportokat, amelyeket az MTA eredményesnek értékelt. A Lendület kutatócsoportok továbbfinanszírozása abban az esetben is elvárás, amennyiben a kutatócsoport nem az intézmények által megjelölt tématerületen kutat.

 

A BME FIKP célja

 A BME FIKP program célja a BME nemzetgazdasági jelentőségű kiemelt kutatási tématerületein a KFI kapacitások növelése, illetve az ezeken a területeken kutató tevékenységet folytató oktatók-kutatók, doktoranduszok és a kutatásokat tevékenységükkel segítő további alkalmazottak differenciált bérezése.

A BME nemzetgazdasági jelentőségű kutatási tématerületei:

 • Nanotechnológia és anyagtudomány (NAT)
 • Biotechnológia az egészség és az ipar szolgálatában (BIO)
 • Mesterséges intelligencia kutatása és alkalmazásai a gazdaság és a társadalom szolgálatában (MI), ezen belül:
  • Smart city (SC)
  • Future mobility (FM)
 • Víztudományok és katasztrófa-megelőzés (VÍZ)

 

A BME FIKP eredménye

 

A BME FIKP eredményét bemutató kiadvány ide kattintva tekinthető meg.