Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db hazai forrás: Ft
nemzetközi forrás: EUR
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK)

Kategória: Kutatási Infrastruktúra Fejlesztése
Program neve: Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK)
Projekt címe:

Integrált intelligens technológiák-szinergiaprogram: Fókuszban az energetika és a gyógyszeripar, innovatív technológiák és szolgáltató központ (labóratórium -hálózat) létrehozása az IKT, energetika és gyógyszergyártás terén

Projekt azonosító: FIEK_16-1-2016-0007
Konzorciumvezető: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Konzorciumi tag:

SIEMENS Zrt.
Richter Gedeon Nyrt.
Nokia Solutions and Networks Kft.
Magyar Villamos Művek Zrt.

Támogatási összeg: 3 959 244 693 Ft
BME támogatási összeg: 2 224 244 693 Ft
Projekt kezdete: 2016.12.13
Projekt vége: 2021.03.31

A projekt bemutatása:

Az Emberi Erőforrások Minisztérium Oktatásért felelős államtitkára 2014-ben fogalmazta meg azt a célt, hogy az egyetemi kutatási-fejlesztési tevékenységeket közelíteni kell a vállalatok igényéhez. Ennek érdekében dolgozta ki a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot.

2017-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Siemens ZRT., a Richter Gedeon NYRT., a Nokia Solutions and Networks Kft., és a Magyar Villamos Művek ZRT., konzorciumot alapított az egyetem és az ipar kapcsolatainak erősítésére.

BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (BME FIEK) az Egyetem innovációhoz kapcsolódó tevékenységeit szervezi, koordinálja és erősíti, mellyel jelentősen hozzájárul az intézmény tevékenységének kiteljesítéséhez. Az Egyetem jogi keretei között teremti meg annak lehetőségét, hogy hosszú távú stratégia mentén, egységesen kezelje az ipari szereplők és az Egyetem között létrejött kapcsolatok különböző, eddig elkülönülten kezelt területeit:

  • a kutatás-fejlesztést,
  • a tudástranszfert,
  • a szellemi tulajdon kezelést,
  • az inkubációt,
  • a partnerhálózat fejlesztését és
  • a nemzetközi kapcsolatokat.

 

ABME FIEK jelentése kettős: egyrészt a projektet jelöli, másrészt egy sajátos szervezeti egységet, mely az egyetem kilencedik kara.

A FIEK projekt célja a vállalati igényeket támogató laborok kiépítése, az ipar által azonnal hasznosuló kutatásfejlesztési eredmények, valamint az ipari és egyetemi távlatos együttműködést biztosító modell működtetése.

A FIEK-nek, mint szervezeti egységnek pedig más hármas funkciója van: a FIEK-projekt gondozása, az Ipar 4.0 Technológiai Központ, valamint a technológia és a tudástranszfer szolgáltatásait egyetemi szinten végző KFI iroda (Kutatás, Fejlesztés, Innováció), azaz a BRIDGE működtetése.

A projekt fő célja nyílt hozzáférésű laboratóriumi infrastruktúra-hálózat kiépítése, mely tudásalapú, innovatív, és magas fokon digitalizált eljárásokkal teszi lehetővé biztonságos, kontrollált technológiák kifejlesztését és oktatását, valamint az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris, alprogramok megvalósítását. A kialakításra kerülő kompetenciaközpont innovatív modell-technológiája rövid átfutási idővel képes az ipari igényeknek megfelelő új szolgáltatásokat nyújtani számos szakterületen, különös tekintettel az energetikára és a gyógyszeriparra.

A digitalizáció terén a fő várható eredmény egy vezeték nélküli irányításra alkalmas technológia, amely valósidejű analitika és innovatív (IoT/M2M) megoldások alkalmazásával teszi lehetővé a hálózati mérések által szolgáltatott nagyméretű adathalmaz “okossá” változtatását azok valósidejű feldolgozásával, majd - a feldolgozás eredményein alapuló - beavatkozási döntések meghozatalát. A gyors kommunikáció a laboratóriumok eszközeit egységes hálózattá kapcsolja. Az eredményeket minden partner hasznosítja folyamataiban, a Nokia a termékeiben is.

Az energetika terén a fő várható eredmény két laboratórium: egy magas szintű szabályozással ellátott innovatív hajtáslabor és egy online hálózati szimulátor laboratórium. Ezzel az infrastruktúrával a FIEK meghatározó szerepet tölthet be az energiatermelés, -elosztás, -felhasználás fejlesztésében és oktatásában egyaránt. Az eredményeket a megvalósítás során a Siemens és az MVM hasznosítják.

gyógyszertechnológia terén a fő várható eredmény egy magas szintű szabályozással ellátott, folyamatos eljárásokat alkalmazó gyógyszergyártó modellrendszer, amely a BME-n PharmaTech laboratórium formájában valósul meg és alkalmas a gyógyszergyártás alapvető technológiai megújításának elősegítésére és oktatására. Az új gyártástechnológiai eljárások fejlesztési eredményeit a Richter Gyógyszergyár vezető termékeinek innovatív előállítására kívánja felhasználni és tervezi azok bevezetését a termelésbe.

A projektben elért eredmények az alábbi videoban tekinthetők meg:

 

Tovabbi információ: https://www.fiek.bme.hu/