Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db hazai forrás: Ft
nemzetközi forrás: EUR
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Finanszírozó: Európai Unió által társfinanszírozott projektek (Európai Strukturális és Beruházási Alapok)
Kategória: 2014-2020 programozási időszak (Széchenyi 2020)
Program neve: GINOP
Projekt címe: Gépjárművekbe utólag beszerelhető eCall fedélzeti eszköz és kommunikációs rendszer fejlesztése (FEDKOM)
Projekt azonosító: GINOP-2.2.1-15-2016-00011
Konzorciumvezető: ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi tag:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási összeg: 678 849 015 Ft
BME támogatási összeg: 196 053 284 Ft
Támogatás mértéke: 63 %
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
Projekt kezdete: 2016.10.01
Projekt vége: 2021.03.31

A projekt bemutatása:

A) Az európai eCall rendszer célja a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számának csökkentése. 2018. április 1-től gépjárművek csak ilyen funkcióval helyezhetők újonnan forgalomba. A FEDKOM projekt célja forgalomba helyezést követően, utólag beszerelhető eCall fedélzeti eszköz és szolgáltatás fejlesztése olyan járművek számára, amelyekbe ez gyárilag nem került beépítésre. Az eCall fedélzeti eszköz baleset vagy rendkívüli esemény során automatikusan vagy manuálisan jelzéseket küld szabványos kommunikációs csatornán keresztül, melyeket a jelen projekt során kialakítandó adatkommunikációs interfész felület továbbit a központi rendszer felé. A projekt a BME elméleti tudásának, kutatási eredményeinek, a BZN – Magyarország vezető alkalmazott kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézménye alkalmazott kutatási és fejlesztési tapasztalatának és az Albacomp RI Kft. elektronikai gyártási és alkalmazásfejlesztési szaktudásának ötvözésével valósul meg. Az eCall eszközök piacát a magyarországi és a környező országokban üzemeltetett használt járművek és ezen belül meghatározóan a személygépkocsik jelentik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint nagyságrendben 3 milliós magyarországi személyautópark jelenlegi átlagéletkora 11,6 év. 2015 II. negyedévében az első alkalommal regisztrált autók 58%-a volt használt. Bár 2018-tól az új járművekben az eCall rendszer kötelezően megjelenik, még 10-15 évig jelentős számban futnak majd olyan használt autók, amelyek a rendszert gyárilag nem tartalmazzák. A hazai piacon kívül elsősorban Kelet-Közép-Európa (a személyautók száma mintegy 17 millió darab), Dél-Európa a célterületünk, de az európai piacon kívül is látunk lehetőséget. Mivel az eCall rendszerrel kompatibilis lesz az ugyancsak fejlesztés alatt álló orosz ERA-GLONASS System, és az idős gépjárművek aránya ott is jelentős, az orosz piacot is számításba vesszük. Az automatikus segélyhívó rendszerek vonatkozásában csak pilot jelleggel indultak el a fejlesztési projektek (European eCall Trial 2010, HeERO 2011-2013) az Európai Unióban. A fedélzeti eszközök fejlesztése az autógyártók berkein belül folyik – néhányan már működő megoldást is építenek autóikba. Ezek újonnan forgalomba helyezett járműállományra fognak hatást gyakorolni. Így a használt jármű állományt célzó fejlesztés mindenképpen újdonságnak tekinthető. A VEMOCO rendszer pl. prémium szolgáltatásként, havidíj ellenében működtet szolgáltatáscsomag részeként automatikus segélyhívó szolgáltatást a magyar és a román piacon, azonban a díjmentesen, közszolgáltatásként igénybe vehető automatikus segélyhívást biztosító eszköz piacán kínálattal jelenleg nem rendelkezik. B) Az NKFIH szakpolitikai állásfoglalásában a megadott támogatási igény összegének 30%-os korrekcióját (30%-os csökkentés) javasolta a saját forrás összegének megtartása mellett. Bár ennek logikáját nem tartjuk indokolhatónak, mégis ennek megfelelően terveztük át a projekt költségvetését. Az újratervezett projekt költségvetésben valamennyi konzorciumi tag támogatási összegét 30%-kal csökkentettük. Tekintettel arra, hogy a BZN és BME projektrésze 100%-os támogatási intenzitású, így esetükben a támogatási összeg csökkentése az összköltség ugyanolyan mértékű módosítását jelentette. Az újratervezés során előtérbe helyeztük az alacsonyabb bérköltséggel rendelkező kollégákat. Az Albacomp esetében részben szintén erőforrás megtakarítással, részben a támogatási intenzitás százalékok csökkentésével valamint az későbbiekben részletezett módon az eszköz költségek csökkentésével volt elérhető a saját forrás mértékének az eredeti szinten tartása. BME projektelemek: Tárgyi eszközök: a kutatók munkavégzéséhez személyi számítógépekre, valamint az irodai és a csoportmunkát segítő egyéb IT-eszközökre (szerver, nyomtató, szkenner, projektor, kiegészítő perifériák) van szükség. Anyagbeszerzés: • Ütközésvizsgálatokhoz használt, lehetőleg forgalomból kivont személygépkocsik beszerzése a kísérletekhez • Ütközésvizsgálathoz terület és eszközök bérlése, gépjárművek és segédeszközök szállítása • CAN-buszok vizsgálatához, tesztelésekhez segédeszközök és segédanyagok (csatlakozók, elektronika) beszerzése • Eszközök a demonstrációs kísérleteket rögzítő, disszeminációs célú videofelvételek készítésére és editálására K+F szolgáltatás: a minőségi és megbízhatósági vizsgálatok elvégzéséhez szükség lesz külső tesztlaboratóriumok igénybe vételére a hatósági engedélyezés előkészítése céljából. A közvetett költségek a közbeszerzési eljárások lebonyolításának ráfordításait és a rezsiköltségeket tartalmazzák. A támogatás csökkenéssel módosításra került a rezsi és az anyagköltség összetétele úgy, hogy az eredeti projektcél ne sérüljön. ALBACOMP projektelemek: Tárgyi eszközök: A fejlesztéshez és a teszt FEDKOM rendszerhez három szerver beszerzése szükséges: az adattárolás és virtuális környezetek vezérlésére, a feldolgozásra és a hálózati kapcsolatok kezelésére. A beszerzésre kerülő munkaállomások a kutatók munkáját támogatják. A nagyszámú különböző prototípus eszköz tokozására, a változatok kipróbálására hatékony megoldás egy 3D nyomtató alkalmazása, amely kis sorozatban, ugyanakkor megfelelő pontossággal képes a munkadarabok legyártására. Az NKFIH szakvéleménye miatt költségcsökkentésként olcsóbb, egyszerűbb, de a követelményeknek megfelelő nyomtató került betervezésre. Anyagbeszerzés: a minta és prototípus eszközök gyártásához szükséges a mikrokontroller processzor, nyomtatott áramköri lap, egyéb alkatrészek, segédanyagok beszerzése, speciális autóipari tanúsítással rendelkezés mikro áramkörök megrendelése Projekt menedzsment költségek kizárólag a konzorciumvezetőnél kerültek betervezésre. Tekintettel a csökkenő eszközköltségekre a közbeszerzési törvény szerint nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni, így a közbeszerzési eljárás korábban tervezett költsége kikerült. BZN projektelemek: Tárgyi eszközök: a kutatók munkavégzéséhez számítógépekre, csoport munkát segítő IT és szemléltető eszközök szükségesek. A fedélzeti eszköz fejlesztés során a tesztekhez mérőeszközök használata nélkülözhetetlen. Tekintettel a NKFIH szakvéleményéből adódó költségcsökkentésre, a beszerzésre kerülő eszközök volumenét és körét a változatlan szakmai tartalom megtartása mellett újraterveztük. Szükség van a kutatást és a későbbi tervezést is segítő alap és speciális szoftverek, szabványok beszerzésére. Pl.: MindJet, rendszertervező, kapcsolási rajz és nyáktervező. A kutatások alapján feltárt szenzorokhoz várhatóan driverekre lesz szükség. Anyagbeszerzés: a fejlesztésekhez szükséges szenzorok, szerelési segédanyagok, vezetékek, csatlakozók, kiegészítő alkatrészek, és nyomtatott áramkörök. Az NKFIH szakvéleményéből adódó költségcsökkentésnek megfelelően, a beszerzésre kerülő anyagok volumenét és körét a szakmai tartalom megtartása mellett újraterveztük. K+F szolgáltatás: a FEDKOM rendszer kialakítása során a járműfedélzeti eszközöket és a kialakított rendszert, annak funkcióit valós közlekedési körülményeket szimuláló környezetben való teszteléséhez külső szolgáltatást kívánunk igénybe venni. C) Az eszköz olyan járműkörnyezetben is hatékonyan működik, amelyik egyáltalán nincs előkészítve az eCall használatára, és csak korlátozottan rendelkezik saját érzékelőkkel. Olyan eszközt fejlesztünk, amelyik sokféle járműtípusban sikerrel alkalmazható, köszönhetően a moduláris felépítésnek segítségével pontosabban és részletesebben írható le a bekövetkezett baleset. A FEDKOM fedélzeti eszköz baleset esetén jelzéseket küld a szabványos kommunikációs csatornán (GSM) keresztül, melyeket a jelen projekt során kialakítandó specifikus adatkommunikációs interfész felület továbbit a központi rendszer felé – ez az interfész csatlakoztatható a központi 112 rendszerekhez. A projekt feladata olyan szolgáltatási módszerek lehetőségének kialakítása, amely nemcsak a mentést végző egységek riasztására képes, hanem biztosítja a közelben tartózkodó más közlekedési résztvevők értesítését is. Az utólagosan beszerelhető FEDKOM eszköz célcsoportja közvetlen módon a használt járművek valamennyi használója (Magyarországon mintegy 4,5 millió, a közvetlen szomszéd országokban összesen mintegy 20-25 millió vezető): a lakosság és a nagyobb autóflottával rendelkező vállalkozások vagy intézmények. A hazai gépjárműpark számosságát alapul véve igen csekély piaci térnyerés, éves szinten 0,25% mellett, azaz évente kb. 10.000 ezer darab értékesítésével és 25.000 Ft/db eladási árral számolva a 2 év alatt elérhető bevétel 500.000 millió Ft lenne. D) A tavalyi év során került átadásra az Albacomp EUs társfinanszírozásban megvalósult Innovációs Központja, mely rendelkezésre álló fejlesztői-, iroda és labor, gyártási helységeivel kiválóan alkalmas bázisául szolgál az elvégzendő K+F feladatoknak. Az új székházban elektromágneses sugárzásmérést lehet végezni (Magyarországon egyedülálló minőségű PREN50147-3 szabványú TEMPEST mérőlabor), valamint szélsőséges környezeti hőmérsékleten történő tesztelésre is lehetőség nyílik. A BME VIK EIT Szegedi Kutatócsoport a 2011. évi CCIV. törvény szellemében, a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés és tudáscsere erősítése, az egyetemi infrastruktúra és nagy értékű berendezések hatékony kihasználása érdekében jött létre. A BME VIK EIT Szegedi Kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem épületében működik, és a két egyetem közötti megállapodás értelmében – a nemzeti felsőoktatási törvény alapján – szükség szerint használhatja a helyiségeket valamint infrastruktúrát. A BZN miskolci telephelye már létesítésekor az alkalmazott kutatási feladatok elvégzésének szempontjai szerint lett kialakítva. A telephelyen jelenleg 60 fő dolgozik. A telephely rendelkezik a mérnöki kutatási fejlesztési munkák elvégzéséhez szükséges laborokkal, műhelyekkel, szerver teremmel, raktárakkal, irodákkal, konzultációs, konferencia helyszínekkel összesen mintegy 1640 m2-en.