Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db nemzetközi forrás: EUR
hazai forrás: Ft
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Finanszírozó: Európai Unió által társfinanszírozott projektek (Európai Strukturális és Beruházási Alapok)
Kategória: 2014-2020 programozási időszak (Széchenyi 2020)
Program neve: EFOP
Projekt címe: "BME BALATONFÜREDI TUDÁSCENTRUM" létrehozása hazánk digitalizációs versenyképességének, egyetemünk szolgáltatásainak fejlesztése, gyakorlatintegrált oktatás-képzési és kutatási infrastruktúránk kapacitásbővítésével
Projekt azonosító: EFOP-4.2.1-16-2017-00021
Kedvezményezett: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Támogatási összeg: 1 960 242 429 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
Projekt kezdete: 2018.02.01
Projekt vége: 2022.10.31

A projekt bemutatása:

A Balatonfüredi Tudáscentrum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) első oktatási és kutatási tevékenységét végző vidéki telephelye, szakmai központja. Azzal a céllal alapítottuk, hogy a BME a saját szakembereinek bevonásával, de a hagyományos egyetemi oktatástól eltérő módon biztosítson gyakorlatorientált képzési, továbbképzési lehetőségeket, elsősorban iparvállalatok számára.

Az intézmény egyik fő feladata, hogy olyan kutatási projekteket valósítson meg, melyek elősegítik a régió iparvállalatai, hosszabb távon pedig az ország versenyképességét.

 A közel 2000 nm-es létesítmény egyszerre lesz kutatóközpont és egy modern, több száz tanulói férőhelyet biztosító oktatási helyszín, amely összekapcsolja az egyetemi szférát az ipari szereplőkkel.

A TUDÁSCENTRUM…

 • valós piaci igényeknek megfelelő képzéseket szervez, mint például:
  • szakmaspecifikus, úgynevezett „tűszerű” felnőttképzések,
  • digitalizációs felkészítő képzések,
  • gyakorlatorientált mérnök informatikus képzés
 • új formában és új módszerekkel szolgálja ki az ipar innovációs és szakember igényét, elsősorban az informatika és az Ipar 4.0 megoldások terén,
 • kutatás-fejlesztési (K+F) menedzsment szolgáltatást nyújt,
 • közreműködik a cégek és az önkormányzatok innovációs és K+F tevékenységeiben,
 • valamint szolgáltatja az ezekhez szükséges oktatási tevékenységet.

 

Ezek a tevékenységek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenek a térségben!

 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

2018február - hivatalosan is megkezdődik a projekt, mely terv szerint 1894 m2 hasznos alapterületen megvalósuló ingatlanfejlesztést foglal magában. Emellett a projektterv szerves része a szükséges oktatási és                          irodabútorok, valamint az infokommunikácós eszközök beszerzése és 275 db új hallgatói munkaállomás kialakítása. A projektet a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet alapján kiemelt jelentőségű beruházássá                                nyilvánították.

2018. május - megkezdődnek az előzetes szakhatósági egyeztetések. Megrendelésre kerül az előzetes régészeti dokumentáció elkészítése, valamint a terület részletes geodéziai felmérése.

2018. november - Központi Tervtanácsi jóváhagyást kap az elkészült engedélyezési tervdokumentáció. Ezzel párhuzamosan megkezdődnek az egyeztetések a költségekről, ugyanis a tervezői költségbecslés alapján a kivitelezés várhatóan jelentősen meghaladja a 2017-ben beadott pályázatban szereplő (és 2016. évi építőipari árak alapján készült) összeget

2019. február - megszületik és jogerőre emelkedik az építési engedély a beadott tervdokumentáció alapján.

2019. augusztus - elkészül a kiviteli tervdokumentáció, mely számszakilag alátámasztja az engedélyes terv során kalkulált előzetes költségbecslés végösszegét. Azaz jól látható, hogy az épület lényegesen többe fog kerülni, mint ami a pályázatban korábban tervezve lett.

2019. október – meghirdetésre kerül a közbeszerzési eljárás, melynek keretében 8 árajánlat érkezik. Ezzel párhuzamosan a BME többletforrás igénnyel fordul az EFOP Irányító Hatósághoz, hogy a pályázatban eredetileg az építésre betervezett és a nyertes ajánlat közötti mintegy 775 millió Ft-os különbséget fedezni tudja.

2020. március – aláírásra kerül a kivitelezői szerződés, majd a munkaterület átadását követően elkezdődnek a kivitelezési munkálatok.

2020. december - a kivitelezés készültsége eléri a 60%-ot.

2021. szeptember – befejeződnek a kiviteli munkák, melynek során elkészül a BTC épülete:

 • 1894 m2 hasznos alapterület
 • 6 oktató és 4 kutató helyiség
 • 2, egyenként 100 m2-es előadó, 4 db tárgyaló helyiség
 • 30 fő munkájához szükséges kiszolgálóhelyiségek, oktatói szobák, irodák
 • 150 m2 közösségi tér
 • oktatási és irodai bútorok
 • 275 db új hallgatói munkaállomás, infokommunikációs eszközök

2021. október beszerzésre kerülnek az oktatási és irodai bútorok, a kivitelezés eléri a 90%-os készültségi szintet.

2021. december - beszerzésre és telepítésre kerül az informatikai eszközök jelentős része

2022. március- a kivitelezés elkészül, de garanciális visszatartás keretében a kivitelezőnek még javítania kell a meghatározott hibákat/hiányosságokat. A projektbe tervezett eszközök mindegyike beszerzésre kerül, az épület megkapja a használatbavételi engedélyt.

2022. október – a kivitelezés 100%-ban befejeződik, a korábban meghatározott hibákat/hiányosságok kijavításra kerülnek. A vállalt feladatok megvalósulnak, lezárul a projekt.

 

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJA

 A BTC a BME első vidéki szakmai központjaként működő intézmény, mely az egyetemi szakemberek bevonásával biztosít - elsősorban az ipar számára - gyakorlatorientált képzési formákat, ún. szakmaspecifikus „tűszerű” képzéseket, továbbképzéseket és szakképzéseket. Ezek mellett pedig olyan felsőoktatási formákra helyezi a hangsúlyt (pl. BProf képzés), melyek az ipari együttműködéseknek köszönhetően azonnal hasznosítható tapasztalati tudást nyújtanak.

A BTC fontos feladata a felsőoktatási és innovációs együttműködések elősegítése és erősítése a térségben. Ebből a célból az egyetemi szakemberek bevonásával olyan kutatási projekteket valósíthat meg, mellyel elősegíti a régió iparvállalatainak versenyképességet, valamint a települések fejlődését.

Az intézmény egyszerre információs, kapcsolattartó és koordinációs központ szerepet is betölt. A térség iparvállalatai számára iránymutatónak kell lennie és az együttműködés során felmerült igényeket közvetítenie kell az egyetem felé. A vállalati igények kiszolgálásba vagy bevonja az Egyetemet vagy önállóan megvalósítja a felmerült igény kielégítésére irányuló K+F+I projektet.

Lokálisan kezdeményezi az Egyetemen K+F+I kapacitásának hasznosulását, képviseli az egyetem kutatási potenciálját az észak-balatoni területen, illetve tágabb környezetében, valamint információszolgáltatás és menedzsment tevékenységével hozzá járul a vállalatok innovációs és K+F+I tevékenységeihez.

A fentiekre támaszkodva a BTC serkenti a térségbeli vállaltokkal közös K+F tevékenységeket, és kiszolgálja az ehhez szükséges képzésbeli és projektmenedzsment igényeket is.

A BTC tehát…

 • képzési központként szolgálja a BME és más intézmények graduális képzését kiegészítő szakmai alkalmazói tudás elmélyítését,
 • elősegíti a régió ipari nagyvállalatainak és kkv szektorának versenyképességét,
 • kutatási potenciált, infrastruktúrát biztosít és 
 • kutatásmenedzsment szolgáltatás nyújtásával elősegít a térség K+F aktivitását.

A BTC szerepének újszerűsége abban rejlik, hogy regionális szinten egyszerre biztosítja a tudástranszfert és annak azonnali gazdasági hasznosulását. A projekt az egyetemi szféra és a regionális ipari vertikum között összekötő kapocsként funkcionál.  Biztosítva ezzel a térségben a magas hozzáadott értékű munkahelyek létesítését és a gazdaság diverzifikációját.

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK A BME BALATONFÜREDI TUDÁSCENTRUMBAN

A BTC több szintű oktatási modellel kíván igazodni a piac különböző szereplőinek igényeihez.

 

Az ipari partnerek számára kínált képzések:

 • Szakmaspecifikus, „tűszerű” képzések

A vállalatok szakember-állományának sok esetben (egy-egy új technológia megjelenésével vagy a termelés átalakításával) szüksége lehet egy kis időterheléssel járó, de intenzív, professzionális, egy szűkebb terület ismeretanyagát mélyebben átadó továbbképzésre. Ezen a területen a BME oktatási potenciálja, valamint szakembereinek tapasztalata és tudásbázisa felhasználásával a BTC könnyedén segítséget nyújthat. Olyan oktatási módszertan szerint fogunk dolgozni, amely kiváló szakembereket alkalmaz, célzott, valamint „vírusbiztos” és interaktív távoktatást is lehetővé tesz, így az oktatás nem minden eleméhez jelenléti oktatás.

 • Továbbképzések

Szükség lehet az iparban tevékenykedő szakemberek mélyebb, széleskörű továbbképzésére. A „tűszerűnél” átfogóbb képzési formák az ún. továbbképzések/vállalati képzések. Ezek esetében a BTC a munkavállalókat egy szélesebb spektrumú, akár alapozó tudásanyaggal megerősített képzés keretében vértezheti fel az új ismeretekkel, akár gyakorlati képzéssel egybekötve. Ezen képzések idő- és erőforrásigénye mint az oktatott, mint az oktató intézmény irányából is magasabb a tűszerű képzéshez viszonyítva.

 • Szakképzések

A BME több szervezeti egysége is nyújt szakképzési szolgáltatást (pl. tűzvédelem, munkavédelem, emelőgépek, informatika, stb). Ezeket a képzéseket, tanfolyamokat a BTC-n keresztül lokálisan is lehet szolgáltatni, ezzel erősítve a munkavállalói potenciált, hozzájárulva a régió versenyképességéhez.

A lokális piaci szereplők visszajelzéseinek függvényében az egyetem szakképzési portfóliójának bizonyos elemeit a tervek szerint már 2022 végén meghirdetjük.

A felsőoktatás hallgatójelöltjei és hallgatói számára kínált képzések:

 • BProf képzés

2018 szeptemberében indult el a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán a Nemzeti Felsőoktatási Törvény által 2017-ben létrehozott BProf (Bachelor of Profession) üzemmérnök-informatikus alapképzés a korábbi BSc (Bachelor of Science) mérnökinformatikus alapképzés mellett. Céljaink között szerepel, hogy ezt a képzést a BTC keretein belül is minél előbb elindítsuk.

A BProf szak egy 6 féléves üzemmérnök jellegű képzés, amely kifejezetten gyakorlatorientált ismereteket nyújt. Az elméleti alapozásra csak a szakmai problémák, az alkalmazott eszközök és technológiák megértéséhez szükséges mértékben fókuszál. Az üzemmérnök-informatikus BProf szak a munkaerőpiac által támasztott, kódoló, rendszerüzemeltető, tesztelő és beosztott fejlesztő szakemberek iránti igény kiszolgálására fókuszál, az oktatási rendszerben a középfokú informatikus és a magas szintű szoftver- és rendszerfejlesztő között meglévő rést kívánja kitölteni.

A BProf képzés utolsó két félévében kooperatív képzés folyik (480+660 óra a vállalatnál), aminek köszönhetően a végzős üzemmérnök-informatikusok akár azonnal munkába tudnak állni. Ezt a stációt a lokális ipari partnerekkel történő együttműködéssel kívánjuk megvalósítani.

Későbbiekben a további BME szervezeti egységei által indított BProf képzések lokalizálásáról is döntés születhet a rendelkezésre álló kapacitások és igények alapján.

 • Gyakorlatorientált képzések a helyi vállalati együttműködő partnerekkel közösen

A menet közben felmerülő igények alapján összeállított és az együttműködő partnerekkel közösen megtervezett képzések.

 

A képzési piac egyéb szereplőinek kínált képzések

 • Szakirányú továbbképzések, szakmérnöki képzések

A szakirányú továbbképzések, szakmérnöki képzések a valamilyen felsőfokú alapképzettséggel rendelkező szakemberek egy-egy területen történő tudáselmélyítését szolgálja. A BME különböző szervezeti egységei által nyújtott szakirányú továbbképzések száma közel 70. Ezek közül néhányat felfutó rendszerben felvesszük majd a BTC programjába, illetve akár új képzéseket is elindítunk a helyi vállalatok és munkaerőpiac szereplőinek visszajelzései alapján.

 1. szeptemberétől az együttműködő szervezeti egységekkel egyeztetve, illetve a helyi viszonyokat felmérve legalább egy szakmérnöki képzés elindítását tervezzük.

Fentiek mellett a képzési piac egyéb szereplői számára is kínáljuk a fentebb bemutatott szakképzéseket, továbbképzéseket.

Tovabbi információ: http://www.bme.hu/hirek/20211020/Unnepelyes_keretek_kozott_avattuk_fel_a_BME_Balatonfuredi_Tudascentrumot