Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db hazai forrás: Ft
nemzetközi forrás: EUR
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Finanszírozó: Európai Unió által társfinanszírozott projektek (Európai Strukturális és Beruházási Alapok)
Kategória: 2014-2020 programozási időszak (Széchenyi 2020)
Program neve: EFOP-VEKOP
Projekt címe: Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén
Projekt azonosító: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001
Konzorciumvezető: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Konzorciumi tag:

ELTE
Széchenyi István Egyetem

Támogatási összeg: 1 761 979 865 Ft
BME támogatási összeg: 801 258 648 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A finanszírozás típusa: Európai Szociális Alap (ESZA)
Projekt kezdete: 2017.06.01
Projekt vége: 2022.05.31

A projekt bemutatása:

Napjainkban jelentős változáson megy keresztül a közlekedés, melynek legfőbb oka, hogy ezen a területen is rohamtempóban gyűrűznek be az informatika és az infokommunikációs technológia legkorszerűbb megoldásai. A nemzetközi fejlesztések vizsgálata rámutat, hogy a jövőben az autonóm járműfunkciók folyamatosan átveszik a vezető szerepét, aminek az eredményeként az autonóm járműfejlesztésekben széleskörű kutatási tevékenység figyelhető meg. Egy részről a vezető járműgyártók és beszállítók mind-mind rendelkeznek speciálisan erre a területre fókuszáló fejlesztőközponttal, de a versenybe beszállnak nagy informatikai óriások és új szereplők is, elég csak a Google önvezető járművére, vagy a Tesla fejlesztéseire gondolni. Magyarország – a témában jelentős publikációkkal rendelkező – kutatói és autóipara jelenleg megfelelő adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy ebben a versenyben eredményes résztvevőként szerepelhessen, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, hosszú távú megoldást kell találni az utánpótlás biztosításának problémáira.

Jelen pályázat a fenti igényre reagálva, három egyetem konzorciumában (BME, ELTE, SZE):

  • növelni kívánja a kutatói létszámot az utánpótlás biztosításával;
  • ösztönözni kívánja a nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitást;
  • fejleszteni kívánja a konzorciumi partnerek tehetségsegítő programjait, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való továbblépésre;
  • elő kívánja segíteni a konzorciumi partnerek fokozottabb bekapcsolódását az Európai Felsőoktatási Térségbe;

vagyis az MTMI – elsősorban járműirányítás - terület szakember utánpótlásának támogatásával hozzá kíván járulni a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozásához és hozzáférhetőségének javításához.

 Ennek keretében a partnerek:

  • korszerűsíteni kívánják doktori képzéseik színvonalát, a doktoranduszok által végzett K+F projektek eredményességének növelésével, új, kiváló oktató-kutatók képzésekbe történő bevonásával és a képzések módszertanának, tartalmának fejlesztésével (pl. új, innovatív PhD témák kiírása);
  • meg kívánják növelni a tehetséges hallgatók képzési, kutatási folyamatokba történő bevonását mind a tudományos diákköri, mind pedig a szakkollégiumi területen, javítani kívánják a TDK témakiírások ipari kapcsolódását, a dolgozatok innovatív jellegét;
  • tudományos és K+F versenyeik bővítésével növelni kívánják tehetséges hallgatóik egyedi kutatói teljesítményét;
  • fejleszteni kívánják a kutatói utánpótlás esetében a kutatási készségeket, az oktató-kutatók esetében pedig a mentorálási, tudományos pályára való felkészítés módszertanát;
  • a partnerek támogatni kívánják a nemzetközi tapasztalatszerzés és az intézmények nemzetközi beágyazódásának elősegítése érdekében hazai és külföldi konferencia részvételeket.

Tovabbi információ: http://www.kjit.bme.hu/index.php/hu/kutatas/efop-3-6-3/projektismerteto