Vakbarát verzió

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Projektek

db hazai forrás: Ft
nemzetközi forrás: EUR
jelenleg futó projekt

Weboldalunkon sütiket használunk

Honlapunk kizárólag a látogatói forgalom elemzéséhez és az egyes felhasználói munkamenetek azonosításához használunk sütiket (cookie). A munkamenet-azonosító sütik csak a kiszolgáló felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják, és a munkamenet végén törlődnek. A látogatói forgalom elemzésére külső szolgáltatóktól származó sütiket használunk.

Az alapműködést biztosító sütik nélkül a webhely nem tud megfelelően működni, illetve a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A munkamenet-azonosító süti elengedhetetlen az oldal használatához, mert a kiszolgáló (szerver) ez alapján tud különbséget tenni felhasználó és felhasználó között. Csak rövid ideig, az oldal megtekintése alatt vannak érvényben. Ezek a sütik nem gyűjtenek a felhasználó azonosítására alkalmas információkat, csakis a szerver felé irányuló kérések megkülönböztetését szolgálják. Az oldal használatáról a látogató IP-címének azonosítása nélkül a Google Analytics IP-címek névtelenítésére szolgáló módszerének alkalmazásával gyűjtünk adatokat.

Finanszírozó: Európai Unió által társfinanszírozott projektek (Európai Strukturális és Beruházási Alapok)
Kategória: 2014-2020 programozási időszak (Széchenyi 2020)
Program neve: EFOP
Projekt címe: Innovatív Informatikai és Infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések
Projekt azonosító: EFOP-3.6.2-16-2017-00013
Konzorciumvezető: ELTE
Konzorciumi tag:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
PPKE

Támogatási összeg: 957 498 056 Ft
BME támogatási összeg: 398 802 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A finanszírozás típusa: Európai Szociális Alap (ESZA)
Projekt kezdete: 2017.09.01
Projekt vége: 2020.11.30

A projekt bemutatása:

Konzorciumunk IKT és számítástudomány területen hoz létre európai szinten is eredményesen működni képes kutatói bázist. Ezen belül elsődlegesen az EIT Digital társulásban betöltött szerep megerősítéséhez szükséges alapkutatásokat tűztük ki célul, de elősegítjük kutatásainkkal hazánk részvételét a Horizont 2020, a Future and Emerging Technologies és egyéb európai pályázatokban is. A részt vevő intézmények számítástudomány, informatika, infokommunikáció területén hazánk legkiemelkedőbb kutatóhelyei közé tartoznak.

Mindhárom intézmény konvergenciarégióban található telephelyeinek fejlesztésére pályázik: az ELTE Szombathelyen és Martonvásáron, a BME Balatonfüreden, a PPKE Esztergomban fejleszt.

A pályázat szakmai oldalról három különböző, ugyanakkor egymáshoz szorosan illeszkedő, egymást erősítő komponenst foglal magába.

1. A EIT Digital-ben betöltött magyar szerep további növelése kiemelkedő alapkutatási eredmények elérésével Az EIT (European Institute of Innovation and Technology) Digital KIC (Knowledge and Innovation Community) sajátos formában kapcsolja össze az innovációs tevékenységet, a felsőoktatást és a vállalkozási tevékenységre való felkészülést. Az EIT Digital-ben Európa innovációban meghatározó nemzetei (Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország) mellett Magyarország az ELTE vezetésével és a BME részvételével 2012 óta tag. A részvétel jelentőségének külön jelentőséget ad, hogy a magyar csomópont éppen ez év elejétől vált teljes jogú taggá. Az EIT fő innovációs területeit az ú.n. Action Line-ok jelentik, melyek jelenleg a Digital Cities, a Digital Industry, a Digital Infrastructure, a Digital Wellbeing, valamint 2017-től a Digital Finance terület. Ahhoz, hogy a magyar részvétel erősödhessen, a projekt keretében alapvető cél az „IKT és számítástudomány” területen belül az intézmények alapkutatási eredményeinek innovációs képességeket bővítő további erősítése. A projekt során kiszélesítjük együttműködéseinket az EIT Digital társulás kutatóhelyeivel: vendégkutatók fogadásával, konzorciumépítő látogatásokkal, közös pályázati témák kidolgozásával segítjük elő a hazai kutatások nemzetközi beágyazódását.

2. Az ELTE, a BME és a PPKE alapkutatási eredményeinek összekapcsolása A pályázati konzorcium három részvevője külön-külön már jelentős eredményeket ért el eddig is az informatika, az infokommunikáció és a számítástudomány területén. Jelen pályázat keretében azonban alapvető cél, hogy egy közös kutatási koncepciót a konzorciumi tagok közösen valósítsanak meg, és a tudományos kutatások egymást erősítsék. A partnerek a következő 3 pillért azonosították. a) Szoftverfejlesztési módszerek és informatikai biztonság b) Informatikai infrastruktúrák és kiberfizikai rendszerek c) Intelligens adatelemzés E témakörök egyszerre teszik lehetővé, hogy a három konzorciumi partner összehangolt kutatási célkitűzéseket fogalmazzon meg, kutatási tapasztalatait egymással megossza, valamint számos területen magát a kutatási tevékenységet is összekapcsolja, továbbá azt is, hogy az ezen területeken elért eredmények széles körben jelentsenek úgynevezett carriert az EIT Digital keretében pályázott projektek számára. A kutatásokba hangsúlyozottan vonunk be hallgatókat, doktoranduszokat, fiatal kutatókat (részükre ösztöndíjat, munkabért biztosítunk), és támogatjuk az eredmények nemzetközi konferenciákon történő bemutatását. Láthatóságunk erősítését célozza a témavezetők, senior kutatók konferencia-részvételének támogatása. Kutatási eszközparkunkat a telephelyeken végzett felhő infrastruktúra és szerver háttérfejlesztések, illetve hordozható munkaállomások beszerzésével fejlesztjük.

3. A KMR-en kívüli térségek tudományos előrelépésének támogatása A partnerek minden munkaszakaszban szerveznek tudományos konferenciákat: az a) pillérhez kapcsolódóan az ELTE Szombathelyen, a b) pillérhez kapcsolódóan a BME Balatonfüreden, és a c) pillérhez kapcsolódóan a PPKE Esztergomban. A konferenciák a munkaszakaszok végén kerülnek megrendezésre, de a c) pillérhez kapcsolódóan a munkaszakaszok közepén további konferenciákat tervezünk. A második mérföldkőhöz rendelt konferenciákon a Kárpát-medencei kutatók bevonására törekszünk. A negyedik mérföldkőhöz rendelt konferencia esetén egész Európából ide próbájuk vonzani az adott területek szaktekintélyeit, és az EIT Digital meghatározó szakmai vezetőit felkérjük „keynote speech”-ekre. A konferencián a tudástranszfer támogatása érdekében ingyenes részvételt, előadástartási lehetőséget biztosítunk az érintett térségek kutatóinak és doktoranduszainak. A fenti tudományos rendezvényeken túl a konzorcium K+F+I-menedzsment tréningek, benne Horizont 2020 és EIT Digital tájékoztató workshopok lebonyolítását is tervezi, melyre meghívja az adott régió kutatóit, doktoranduszait, doktorjelöltjeit is. Ezek a rendezvények a pályázatíráshoz szükséges készségek fejlesztését, illetve az európai pályázati lehetőségek bemutatását célozzák.

Tovabbi információ: https://www.elte.hu/content/uj-kutatasi-eroter-a-magyarorszagi-informatikaban.t.16798
http://www.bme.hu/hirek/20201126/Uj_kutatasi_eroter_jott_letre_3_hazai_egyetem_innovativ_informatikai_egyuttmukodesevel